Over ons
DE R.K. HARMONIE VOLHARDING  werd 24 mei 1935 opgericht vanuit het zgn. werkliedenverbond. Medeoprichters waren de toenmalige pastoor Peters en kapelaan Sterneberg. De pastoor werd beschermheer van de vereniging en de eerste jaren was steeds de dán aanwezige kapelaan voorzitter van de vereniging. Ook ons oudste lid Dhr.Willem Fielt behoorde tot de groep oprichters.
Eerste dirigent werd Louis Jansen uit 's Heerenberg, grootvader van onze vorige dirigent Martin Jansen.

klik voor vergroting

In de beginperiode bestond de vereniging alleen uit een harmonieorkest. Men had toen ca. 20 muzikanten en trad voornamelijk op bij kerkelijke gelegenheden en bij activiteiten van het Sint Jansgilde. Zo was hun eerste optreden op het pinksterbier van 1935.

 

 

 

 
In de oorlogsjaren werd er niet gemusiceerd. Helaas is er weinig informatie uit de vijftiger jaren bewaard gebleven.

In de jaren zestig is het pijpers-tamboerskorps van de schutterij St. Jan opgenomen in de Volharding als een drumband. Deze drumband bestond toen bijna geheel uit dames. Sindsdien heet de vereniging "Muziekvereniging Volharding". Ze bestaat nu uit een percussiegroep, een harmonieorkest en een opleidingsorkest.

Zowel de percussiegroep als de harmonie nemen regelmatig deel aan concoursen en festivals. Dit heeft een positieve uitwerking op de muzikale vorming en de motivatie van het orkest.

De percussiegroep komt op marsconcoursen uit in de tweede divisie, sectie A. Met het behalen van een promotie op het bondsconcours in december 2011 heeft de percussiegroep ook voor de podiumconcoursen bereikt, dat zij een volgende keer mogen deelnemen in de ere divisie, sectie A.

Sinds 2006 komt de harmonie bij concert-concoursen uit in de 2e divisie (was voorheen ereafdeling).

De percussiegroep en het jeugdorkest van de percussiegroep staat sinds 16 juni 2015 onder leiding van dhr. Peter Wolterinck.
De harmonie staat onder leiding van
mevr. Christa Boerman
.
Het opleidingsorkest staat onder leiding van
dhr. Jos Kok
.

 
   
  © Muziekvereniging Volharding Beek 2015

volharding gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens